Uputstvo za upotrebu i održavanje zidova sa biljkama

 

Tehnologija izrade zidova sa biljkama je sofisticirana i vrlo sadržajna, tako da omogućuje nesmetani rast biljaka i po 5-6 godina uz malu pomoć korisnika ili profesionalaca.

Osnova na kojoj počiva postavka zelenih zidova je hidropono i akvapono uzgajanje biljaka bez zemlje ili sa jako malo rastresitog supstrata. Podloga za rast biljaka je sastavljena od više slojeva materijala otpornih na vodu i truljenje a istovremeno vrlo pogodnih za ukorenjivanje biljaka. U zavisnosti od veličine biljaka i površine zelenog zida, podloga može biti debljine od 5 do 10 cm sa odgovarajućim konstrukcijama, statički i gabaritno prilagodjenim aranzmanu i prostoru. U ove zelene aranžmane se mogu usaditi biljke raznih velicina od najmanjih (2-5cm) do prilično velikih i zahtevnih veličine i preko metra. Zalivni sistem je implementiran u koreni deo.

Održavanje zelenih zidova je vrlo jednostavno. Potrebno je zalivnim sistemom jednom dnevno ovlažiti koreni deo, što se uglavnom radi automatski. U rezervoar, koji se nalazi u donjem delu čitavom dužinom zida, se dva puta mesečno ubaci tečno djubrivo za prehranu biljaka . Pozeljno je da se jednom u dva tri dana ovlaži lišće biljaka, kako bi održali vlažnost i sjaj lišća. Iz našeg iskustva, vreme potrebno za održavanje zida je 5 minuta i to ne svakog dana.  S vremena na vreme treba skinuti po koji suvi list ili skratiti biljke koje su previše izrasle. Jednom godišnje treba presaditi neke biljke, što nije obavezno, već je pitanje želja i afiniteta korisnika.

Izbor vrsta biljaka je takav da se one lako i brzo ukorenjuju i iz iskustva lepo žive u ovakvim aranžmanima. Biljkama raznih boja se mogu u grupacijama kreirati i neke figure, linije pa čak i natpisi, što zelenom zidu daje i dimenziju slike ili reljefa. U okviru ovih aranžmana može se postaviti i fontana, panjevi, kamenje ili vodeni zid, pa sve ovo poprima oblik kompleksnog aranžmana upotrebljivog i u najzahtevnijim prostorima. Tehnologijom zelenih zidova se mogu izvesti i skulpture od biljaka, gde mašti  i  kreacijama zaista nema kraja.

Materijali koje koristimo u izradi su uglavnom domaći i dostupni su u svakom trenutku.