- EKSPEDICIJE -

Mediteransko more 2007.


Fotografije sa morskog dna su slikane sa aparatom OLYMPUS C-750 ultra zoom 4.0Mpx sa podvodnim kućištem. 
 
<< ekspedicije