- Ventricaria Ventricosa -

 

Familija: Valoniaceae

Latinski naziv: Ventricaria Ventricosa

Karakteristike: Ova alga je veoma česta u morskim akvarijumima. Formira koloniju nalik na grožđe, i veoma je laka za održavanje.
065/aquaria (2782-742); 063/654-784;
011/250-96-37, 011/2322082

<< reference
al punto C 2007