- Sabellastarte indica -

 

Familija: Sabellidae

Latinski naziv: Sabellastarte indica

Naziv: Indo Pacific tube worm

Karakteristike: Ovaj perasti crv kao i svi drugi se hrani pipcima. Preteľno se hrane planktonom i drugom organskom hranom.
065/aquaria (2782-742); 063/654-784;
011/250-96-37

<< reference
al punto C 2007