- Pterosynchiropus Splendidus - Mandarin Goby -

 

Klasa: Actinopterygii (ray-finned fishes)

Red: Perciformes (perch-like fish)

Familija: Callionymidae

Latinski naziv: Pterosynchiropus Splendidus

Naziv: Mandarin Goby

Ishrana: Mandarin je veoma probirljiva riba što se tiče ishrane, tako da je najbolje da u akvarijumu ima dosta živog kamenja sa kog on može da se hrani sa mikroorganizmima.

Temperament: Veoma su mirne ribe osim ako u akvarijumu postoji još jedan mužjak njegove vrste.

Minimalna veličina akvarijuma : 280 L
Temperatura: 25,5 - 27,7 °C
pH: 8.0-8.2
Maksimalna veličina: 10,16 cm
065/aquaria (2782-742); 063/654-784;
011/250-96-37, 011/2322082

<< reference
al punto C 2007