- Pseudolithoxus Anthrax -

 

 

 

 

 

FAMILIJA
Loricariidae
LATINSKI NAZIV
Pseudolithoxus Anthrax
UOBIČAJEN NAZIV
Flyer Cat, L235
POREKLO
Južna Amerika
ISHRANA
Živa i suva hrana

RAZMNOŽAVANJE

Polagači jaja
RASVETA
Tamno
PONAŠANJE
Mirna riba
OPREMA AKVARIJUMA
Kamenje, bilje i korenje
OSOBINE U PLIVANJU
Dno akvarijuma
pH
6.2 - 7
H
6 - 19
TEMPERATURA

24 C - 27 C

VELIČINA
15 cm
MINIMUM LITARA
120 L

OPIS:

 

 


mail


065/aquaria (2782-742); 063/654-784; 011/2322082

<< reference
al punto C 2010