- Premnas Biaculeatus - Spinecheek anemonefish -

 

Klasa: Actinopterygii (ray-finned fishes)

Red: Perciformes (perch-like fish)

Familija: Pomacentridae

Latinski naziv: Premnas Biaculeatus

Naziv: Spinecheek anemonefish

Ishrana: Svaštojedi su.

Ponašanje: Agresivni su prema ribama koje su manje od njega, i prema svojoj vrsti.

Minimalna veličina akvarijuma : 100 L
Temperatura: 23,8 - 27,7 °C
pH: 8.3 - 8.4
Maksimalna veličina: 10 cm
065/aquaria (2782-742); 063/654-784;
011/250-96-37, 011/2322082

<< reference
al punto C 2007