- Pomacanthus Annularis - Annularis Angel -

 

Klasa: Actinopterygii (ray-finned fishes)

Red: Perciformes (perch-like fish)

Familija: Pomacanthidae

Latinski naziv: Pomacanthus Annularis

Naziv: Annularis Angel

Ishrana: Svaštojed. Hrane se smrznutim i svežim morskim plodovima i algama u velikoj količini.

Ponašanje:Ova riba je veoma teritorijalna u akvarijumu, najbolje je da se drži jedna vrsta u akvarijumu. Najbolje je da se ne drže zajedno sa morskim organizmima.

Minimalna veličina akvarijuma: 270 L
pH: 8.3 - 8.4
Maksimalna veličina: 25 cm
065/aquaria (2782-742); 063/654-784;
011/250-96-37, 011/2322082

<< reference
al punto C 2007