- Paracanthurus Hepatus - Blue Tang -

 

Klasa: Actinopterygii (ray-finned fishes)

Red: Perciformes (perch-like fish)

Familija: Acanthuridae

Latinski naziv: Paracanthurus Hepatus

Naziv: Blue Tang

Ishrana: Biljojed. Pretežno se hrani sa algama i lisnatom hranom.

Ponašanje: Može se držati u malim jatima u akvarijumu. Bitno je da se drže u velikim akvarijumima da bi imale dosta prostora za plivanje. Nije preporučljivo da se ova riba drži sa morskim organizmima.

Min. Tank Size: 90 gallons
Temperature: 75 - 82 °F
pH: 8.3 - 8.4
Max Size: 6 inches
065/aquaria (2782-742); 063/654-784;
011/250-96-37, 011/2322082

<< reference
al punto C 2007