- Odonus Niger - Niger Triggerfish -

 

Klasa: Actinopterygii (ray-finned fishes)

Red: Tetraodontiformes (triggerfishes, pufferfishes, spikefishes)

Familija: Balistidae

Latinski naziv: Odonus Niger

Naziv: Niger Triggerfish, Redtoothed triggerfish

Ishrana: Mesojed. Hrani se morskim plodovima.

Temperament: Ovu ribu ne treba držati sa morskim organizmima u akvarijumu (u divljini se hrane sunđerima). Odonus Nigger je prilično miroljubiva riba iz reda Trigger.

Minimalna veličina akvarijuma: 210 L
Temperatura: 23,8 - 27,7 °C
pH: 8.3 - 8.4
Maksimalna veličina: 25 cm
065/aquaria (2782-742); 063/654-784;
011/250-96-37, 011/2322082

<< reference
al punto C 2007