- Nemateleotris Magnifica - Purple Firefish -

 

Klasa: Actinopterygii (ray-finned fishes)

Red: Perciformes (perch-like fish)

Familija: Microdesmidae

Latinski naziv: Nemateleotris Magnifica

Naziv: Purple Firefish

Ishrana: Svaštojed. Sitna živa ili smrznuta hrana i lisnata hrana.

Ponašanje: Ova riba se skriva čim oseti da je u opasnosti. Ova vrsta riba je dobra za akvarijum sa dosta morskih organizama.

Minimalna veličina akvarijuma: 100 L
Temperatura: 23 - 27 °C
pH: 8.3 - 8.4
Maksimalna veličina: 7 cm
065/aquaria (2782-742); 063/654-784;
011/250-96-37, 011/2322082

<< reference
al punto C 2007