- Lactoria cornuta - Long Horned Cowfish -

 

Klasa: Actinopterygii (ray-finned fishes)

Red: Tetraodontiformes (triggerfishes, pufferfishes, spikefishes)

Familija: Ostraciidae

Latinski naziv: Lactoria cornuta

Naziv: Long Horned Cowfish

Ishrana: Svaštojed. Najviše se hrane račićima, morskim plodovima. Treba obratiti pažnju na ishranu jer se sporo kreću i ne uzimaju uvek dovoljno hrane.

Temperament: Ova riba voli miran akvarijum. Ako ih ima više od jedne treba obezbediti da akvarijum bude prostran.

Minimalna veličina akvarijuma : 340 L
Temperatura: 23,8 - 27,7 °C
pH: 8.3 - 8.4
Maksimalna veličina: 40 cm
065/aquaria (2782-742); 063/654-784;
011/250-96-37, 011/2322082

<< reference
al punto C 2007