- Hippocampus ramulosus - Long-snouted seahorse -

 

Klasa: Actinopterygii (ray-finned fishes)

Red: Syngnathiformes (pipefishes and seahorses)

Familija: Syngnathidae (Pipefishes and seahorses), subfamily: Hippocampinae

Latinski naziv: Hippocampus ramulosus

Naziv: Long-snouted seahorse

Ishrana: Ishrana im se zasniva na živim račićima, a posle određenog vremena mogu da prihvate smrznutu hranu.

Temperament: Slabi su plivači, treba ih držati sa članovima svoje vrste. Teško ih je održavati.

Maksimalna veličina: 16 cm

Temp 24°C-26°C

pH 8.2

Salinitet 1021
065/aquaria (2782-742); 063/654-784;
011/250-96-37, 011/2322082

<< reference
al punto C 2007