- Halocynthia papillosa -

 

Klasa: Ascidiacea

Red: Pleurogona

Familija: Pyuridae

Latinski naziv: Halocynthia papillosa

Naziv: Sea hearts, Morska srca

Karakteristike: Živi ukorenjena na živom kamenju i kada je u dobroj kondiciji ima jarko crvenu boju. Ne trpi visoke temperature u akvarijumu (više od 27). Hrani se planktonom, sitnim račićima i sitnim ostacima hrane životinjskog porekla. Način uzimanja hrane je filtriranjem kroz otvore na telu (ima ih dva).Može dosta dugo da živi u akvarijumu, u optimalnim uslovima.
065/aquaria (2782-742); 063/654-784;
011/250-96-37, 011/2322082

<< reference
al punto C 2007