- Fromia indica -

 

Klasa:

Red:

Familija: Ophidiasteridae

Latinski naziv: Fromia indica

Naziv: Indian starfish

Karakteristike: Hrane se mikroplanktonima i mikroorganizmima. Mogu se naŠi u raznim nijansama crvene. Krajevi pipaka su tamno crvene pa do crne boje. Kao i sve zvezde osetljive su na kvalitet vode.
065/aquaria (2782-742); 063/654-784;
011/250-96-37, 011/2322082

<< reference
al punto C 2007