- Blennius Nigriceps -

 

Klasa: Osteichthyes

Red: Perciformes

Familija: Blenniidae

Latinski naziv: Blennius Nigriceps

Naziv:

Ishrana: Svaštojed

Ponašanje: Vrlo teritorijalna riba prema pripadnicima svoje vrste. Živi u rupama u kamenju i grčevito brani svoju teritoriju.

Temperatura: 15 - 27 °C
pH: 8.3 - 8.4
Maksimalna veličina: 5 cm
065/aquaria (2782-742); 063/654-784; 011/2322082, 011/250-96-37

<< reference
al punto C 2007