- Balistoides Conspicillum - Clown Trigger -

 

Klasa: Actinopterygii (ray-finned fishes)

Red: Tetraodontiformes (triggerfishes, pufferfishes, spikefishes)

Familija: Balistidae

Latinski naziv: Balistoides conspicillum

Naziv: Clown Triggerfish

Ishrana: Mesožder. Hrani se morskim organizmima krastavcima, morskim školjkama i rakovima.

Temperament: Mogu biti jako agresivne, ne treba ih držati sa organizmima i manjim ribama. Nije za koralni akvarijum.

Minimalna veličina akvarijuma: 200 L
Temperatura: 23 - 27,7 °C
pH: 8.3 - 8.4
Maksimalna veličina: 50 cm
065/aquaria (2782-742); 063/654-784; 011/2322082, 011/250-96-37

<< reference
al punto C 2007