- Balistapus Undulatus - Orange-lined triggerfish -

 

Klasa: Actinopterygii (ray-finned fishes)

Red: Tetraodontiformes (triggerfishes, pufferfishes, spikefishes)

Familija: Balistidae

Latinski naziv: Balistapus undulatus

Naziv: Undulate Triggerfish, Orange-lined triggerfish

Ishrana: Nije probirljiva riba, jede smrznutu, suvu i lisnatu hranu.

Temperament: Ekstremno su agresivni, u stanju su da ako nema riba u akvarijumu napadaju i živo kamenje. U stanju je da napada ruku u akvarijumu.

Maksimalna veličina: 30 cm
065/aquaria (2782-742); 063/654-784; 011/2322082, 011/250-96-37

<< reference
al punto C 2007