- Anthias Anthias -

 

Klasa: Serranidae

Red: Perciformes (perch-like fish)

Familija: Acanthurinae

Latinski naziv: Anthias Anthias

Naziv: Swallowtail seaperch

Ishrana: Hrane se morskim organizmima i malim ribama.

Temperament: Bezopasni su nisu teritorijalni i najbolje je držati ih u većim jatima (više od 10 komada).

Minimalna veličina akvarijuma : 100 L
Temperatura: 24,4 °C
pH: 8.3 - 8.4
Maksimalna veličina: 27 cm
065/aquaria (2782-742); 063/654-784; 011/2322082, 011/250-96-37

<< reference
al punto C 2007