- Amphiprion Perideraion - Pink Skunk Clownfish -

 

Klasa: Actinopterygii (ray-finned fishes)

Red: Perciformes (perch-like fish)

Familija: Pomacentridae

Latinski naziv: Amphiprion Perideraion

Naziv: Pink Skunk Clownfish

Ishrana: Hrani se algama i zooplanktonom.

Ponašanje: Stidljiva vrsta klovnova koja se skriva stalno u svojoj sasi. Najbolje simbioza je sa - Heteractis magnifica, H. crispa, Macrodactyla doreensis, Stichodactyla gigantea.

Minimalna veličina akvarijuma : 100 L
Temperatura: 24,4 °C
pH: 8.3 - 8.4
Maksimalna veličina: 10 cm
065/aquaria (2782-742); 063/654-784; 011/2322082, 011/250-96-37

<< reference
al punto C 2007